Outbound Collective logo

Beijing

Top Spots

Explore the Forbidden City

Beijing, China

4.5

Hike the Chenjiapu Great Wall

Zhangjiakou Shi, China

5.0
3.1 mi / 1968.5 ft gain

Hike the Great Wall of China's Mutianyu Section

Beijing, China

4.0
4 mi

Hike the Great Wall of China's Jiankou Section

Beijing, China

6 mi

Quick links