Outbound Collective logo

Teton Canyon to Phelps Lake via Alaska Basin Trail

Alta, Wyoming

Adventure details