Photo Showcase: Buena Vista Lake via Chilnualna Falls Trailhead

Yosemite National Park, California

Adventure details